FPM deltager i samarbejde med de øvrige brancheforeninger på lægemiddelområdet om at sikre overholdelsen af etiske standarder og uafhængighed i relationerne til sundhedsvæsenet.

FPM er medstifter og medlem af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), som er lægemiddelbranchens selvjustitsorgan. ENLI blev stiftet af Lif, IGL og FPM i fællesskab for at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenet, og for at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Faglighed, etik og patientsikkerhed skal være i højsædet, og afhængighedsforhold mellem lægemiddelvirksomheder på den ene side og sundhedsprofessionelle, hospitaler, patientforeninger, eller beslutningstagere på den anden side, skal naturligvis kunne udelukkes.

Grundlaget for ENLI’s arbejde er den gældende lovgivning samt en række brancheetiske regler for bl.a. lobbyisme og samarbejde med patientforeninger, som ENLI påser overholdelsen af. Sager forelagt ENLI behandles først i et granskningspanel og kan derefter ankes til et ankenævn.

Spørgsmål? Kommentar?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name