FPM er medstifter og medlem af Dansk Medicin Verifikation Organisation, DMVO. Organisationen er stiftet i 2016 af Lif, IGL, FPM, Apotekerforeningen og grossisterne i fællesskab og har til formål at etablere, administrere og drive det danske datalagringssystem, der skal være med til at forhindre at der kommer forfalskede lægemidler på markedet, jf. EU-lovgivningens krav herom.

Baggrunden for DMVO er et EU-direktiv fra 2011 om forfalskede lægemidler, som fastsætter alle pakker med receptpligtig medicin fra den 9. februar 2019 skal være forsynet særlige sikkerhedselementer, herunder en unik 2D-stregkode samt forsegling. De unikke identifikationsoplysninger for alle lægemiddelpakninger samles i en stor europæisk database, der drives af den europæiske verifikationsorganisation, EMVO.

Parallelimportører søger for at forsyne alle lægemiddelpakninger, de bringer på markedet, med forsegling og stregkode, og sikrer at oplysningerne oploades i den europæiske database. Når pakningen udleveres til patienterne på de danske apoteker og sygehuse, bliver ægtheden af hver eneste pakning kontrolleret i den fælles europæiske database. Det sikrer, at der ikke kommer forfalskde lægemidler ind i det lovlige distributionssystem.

Se mere på www.dmvo.dk.

Spørgsmål? Kommentar?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name