Foreningen for Parallelimportører af Medicin, FPM, blev stiftet i 2014. FPM er brancheforening for virksomheder, hvis hovedforretningsområde er parallelimport af medicin til Danmark.

 

FPM arbejder for, at borgernes og samfundets udgifter til medicin begrænses ved at fremme vilkårene for anvendelse af parallelimporteret medicin i Danmark, og derved opnå mest mulig sundhed for pengene.

 

Foreningens formål er at varetage fælles interesser for parallelimportører af medicin og fremme gode rammebetingelser for parallelimport af medicin. Det sker ved at repræsentere medlemmernes interesserer overfor myndigheder og andre interessenter og ved at deltage i den offentlige debat og skabe synlighed om fordelene ved parallelimport af medicin.

Spørgsmål? Kommentar?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name