Parallelimport af medicin sker, fordi der er mulighed for at indkøbe og sælge medicinen billigere i Danmark, end producenterne sælger medicinen til. Producenterne har forskellige priser på de samme lægemidler i forskellige EU-lande for at kunne tjene så meget som muligt. I kraft af EU’s indre marked, er det muligt for indkøbe medicinen, hvor den er billigst, pakke den om efter danske forskrifter og sælge den i Danmark til en lavere pris end ellers.

I den periode, hvor originale lægemidler er underlagt patent (op til 20 år), er det kun parallelimport af medicin, som er med til at skabe konkurrence og dermed lavere priser på den patentbeskyttede medicin. I mange tilfæde er der flere parallelimportører, som konkurrerer om at sælge den samme medicin. Det bidrager til at opnå endnu lavere priser.

Parallelimport af medicin skaber derfor store besparelser – både for det danske sundhedsvæsen og for den enkelte medicinbruger. Penge, som kan bruges bedre andre steder i sundhedsvæsenet, blandt andet til nye behandlinger, og hos borgerne.

I 2018 udgjorde den samlede besparelse ved parallelimport af medicin i Danmark 610 mio. kr. (målt i apotekernes indkøbspris, AIP).

Den største besparelse er i primærsektoren, hvor der i 2018 var en besparelse på 545 mio. kr. ved køb af parallelimporteret medicin. Besparelsen tilfalder dels borgerne, som skal betale mindre for den samme medicin, dels det offentlige som sparer udgifter til medicintilskud.

Derudover sparede samfundet i 2018 i alt 65 mio. kr. på køb af parallelimporteret medicin til sygehusene.

Besparelserne ved parallelimport består af de direkte besparelser, målt som den faktiske prisforskel mellem det parallelimporterede lægemiddel og det samme lægemiddel fra den direkte importør. I gennemsnit sælges et parallelimporteret lægemiddel 17 pct. billigere end det identiske direkte importerede lægemiddel.

Hertil kommer de indirekte besparelser, som skyldes konkurrencen i sig selv, dvs. at prisen på et lægemiddel – og dermed samfundets medicinudgifter - ville have været endnu højere, hvis der ikke havde været konkurrence fra parallelimport.

Parallelimport af medicin finder sted for næsten alle typer lægemidler. Det betyder, at sundhedsvæsenet opnår større forsyningssikkerhed og undgår mangelsituationer, når mange lægemidler tilbydes fra flere forskellige leverandører.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name