Parallelimport af medicin til Danmark har fundet sted i Danmark siden 1970’erne og er i dag en integreret del af den danske medicindistribution i sundhedssektoren. Danmark skiller sig ud ved, at andelen af parallelimport er betydeligt større end i de øvrige EU-lande. Nogle af de største virksomheder i EU, der parallelimporterer og distribuerer medicin til mange EU-lande, er hjemmehørende i Danmark. Virksomhederne bidrager dermed udover - store besparelser på medicinudgifterne – også med skatteindtægter og arbejdspladser i Danmark. Følgende virksomheder, der varetager parallelimport af medicin til Danmark, er medlemmer af FPM:

• Orifarm

• 2care4

• Abacus Medicine

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name