Apotekerne i Danmark varetager opgaven med at udlevere og rådgive om receptordineret medicin i primærsektoren. Mere end en fjerdedel af den medicin, der udleveres på de danske apoteker, er parallelimporteret. Det betyder, at forbrugerne og samfundet sparer mere end en halv mia. kr. årligt, sammenlignet med hvad den samme medicin koster fra den direkte importør.

Apotekerne er dermed en vigtig del af sundhedssektoren, og det er helt afgørende, at apotekerne er uafhængige og uvildige i deres opgave med at udlevere og rådgive om medicin. Ligesom det er vigtigt, at apotekerne drives effektivt for at begrænse udgifterne til distribution af medicin.

Apotekerne er efter lovgivningen forpligtiget til at tilbyde forbrugeren det til enhver tid billigste lægemiddel, som er ensvirkende med det lægemiddel, som lægen har ordineret (subsitution). Det sikrer, at medicinbrugerne og samfundet ikke betaler mere end nødvendigt for medicinen. I mange tilfælde vil det billigste lægemiddel være et parallelimporteret lægemiddel. I den periode, hvor originale lægemidler er beskyttet af patent (op til 20 år), og der endnu ikke er generiske præparater (kopilægemidler) på markedet, er det kun parallelimport, der kan skabe konkurrence til det originale produkt, og dermed sikre, at forbrugerne kan tilbydes et produkt til en lavere pris.

Det er afgørende, at der via apotekssektoren sikres god tilgængelighed til lægemidler for borgere i hele landet. En ændring af apotekerloven i 2015 har ført til en stor stigning i antallet af apoteksenheder. Det betyder bedre tilgængelighed til lægemidler, men det stiller også større krav til effektiv distribution og lagerstyring hos apoteker og grossister for at sikre, at patienterne kan få udleveret den medicin, som lægen har ordineret, på alle apoteksenheder.

Det er afgørende, at reguleringen af apotekssektoren, herunder den økonomiske regulering, vedvarende har sigte på at opretholde apotekernes uafhængighed og udvildighed samt fastholder apotekernes fokus på kerneopgaven med at udlevere og rådgive om medicin.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name