For FPM er det afgørende, at patienterne og samfundet har tillid til, at sundhedspersoner træffer beslutninger om behandling på et fuldstændigt profesionelt, uafhængigt og uvildigt grundlag.

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI, er etableret af FPM i samarbejde med de øvrige parterne i lægemiddelbanchen, herunder Lægemiddelindustriforeningen, og IGL. for at sikre selvjustits med de etiske rammer for de virksomheder, som er tilsluttet ENLI. Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedssektorens øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter. 

FPM er medlem af ENLI’s styregruppe, der dels drøfter de overordnede principper for arbejdet, dels træffer beslutninger om økonomi og administration.

Læs mere på ENLI.dk

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name