Forsyningssikkerhed

På globalt niveau opleves forsyningsvanskeligheder for lægemidler som et stigende problem. Også i Danmark står forsyningssikkerhed meget højt på den politiske dagsorden.

Selvom Danmark - også under covid 19 epidemien - har været forskånet for alvorlige forsyningsproblemer, efterspørges løsninger, der på længere sigt kan skabe en højere sikkerhed for forsyningen af medicin til danske patienter, også i tilfælde af eventuelle fremtidige epidemier eller andre alvorlige forstyrrelser på det globale medicinmarked.

FPM giver i dette oplæg 15 konkrete forslag og anbefalinger til fastholdelse og udvikling af høj forsyningssikkerhed for medicin i Danmark.

Download Forsyningssikkerhed for medicin – Forslag og perspektiver på lægemiddelforsyningen i Danmark.

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name