Udgifterne til medicin på sygehusområdet er steget kraftigt gennem en årrække. Det skyldes blandt andet, at der kommer nye, dyrere lægemidler på markedet, som betyder, at sygehusene står med flere behandlingsmuligheder. Det betyder samtidig, at det er nødvendigt at sikre, at en meget effektiv styring af medicinudgifterne, for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Amgros varetager på vegne af regionerne opgaven med at indkøbe den medicin, som anvendes og udleveres fra de offentlige sygehuse i Danmark. Det sker gennem centrale udbud, hvor lægemiddelleverandører konkurrerer om at vinde leverancen af forskelle lægemidler til sygehusene i hele landet typisk for et år eller mere ad gangen.

Det er formålet med de centrale udbud at skabe sikkerhed for forsyningen af lægemidler til sygehusene og samtidig opnå rabatter og besparelser for det offentlige gennem fælles indkøb af medicin på tværs af regionerne.
Parallelimport udgør i dag ca. 7 pct. af den medicin, som indkøbes til sygehusene. Det bidrager hvert år til store besparelser på medicinudgifterne,fordi parallelimportører tilbyder en lavere pris end konkurrerence produkter. Men der er efter FPM’s opfattelser er et potentiale for, at parallelimport kan deltage i endnu flere udbud, og dermed bidrage til endnu større besparelser på lægemiddeludgifterne. Det gælder ikke mindst, når der er tale om indkøb af nyere lægemidler, som vejer tungt på regionernes medicinbudget.
FPM’s medlemsvirksomheder ønsker i de kommende år at kunne deltage i endnu flere udbud om indkøb af lægemidler til danske sygehuse, tilbyde større rabatter og dermed bidrage til en øget konkurrence på den patentbeskyttede medicin og billigere priser for det offentlige. Det forudsætter, at Amgros tilrettelægger sine udbud, så de også imødekommer de forretningsvilkår, de gælder for parallelimportører, dvs. at virksomhederne ikke påføres en uforholdsmæssigt stor risiko ved at deltage i udbud.
FPM har stillet forslag om en række tilpasninger af udbudsvilkår, der kan sikre, at risikoen for virksomhederne ved at deltage i udbud står i et mere rimeligt forhold til den mulige indtjening. Det vil kunne sikre, at parallleimportører vil kunne deltage vil væsentlige flere udbud, hvor der i en del tilfælde i dag ikke er konkurrence. Dermed vil det offentlige kunne opnå besparelser og frigøre ressourcer, som vil kunne bruges bedre andre steder i sundhedsvæsenet.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name