Det er afgørende, at patienter og samfund kan have fuldkommen sikkerhed for, at der ikke forekommer forfalsket medicin i den legale forsyningskæde og dermed i den medicin, som udleveres på apoteker og anvendes på sygehuse.

For at beskytte patienterne mod forfalsket medicin har det siden 9. februar 2019 efter nye EU-regler været et krav, at alle receptpligtige lægemidler, der markedsføres i EU/EØS-området, er forsynet med særlige sikkerhedsanordninger, som er påført pakningerne. Sikkerhedsanordningerne omfatter en anbrudsanordning (forsegling af emballagen), der sikrer mod uberettiget åbning af pakningen, samt en unik pakningsspecifik 2D stregkode, som muliggør et sikkerhedstjek af pakningen, inden den udleveres til patienten på apoteket eller hospitalet.

For at kunne leve op sikkerhedskravne er der etableret et fælles europæisk verifikationssystem (EMVO), der skal gøre det muligt for grossister og apotekere at kontrollere – eller verificere – lægemidlets ægthed på scanningen af stregkode op mod en fælles europæisk database, som indeholder oplysninger om alle lovligt markedsførte pakninger på markedet.

Når parallelimportører importerer lægemidler fra andre EU-lande for at markedsføre dem i Danmark, skal lægemiddelpakningerne efter dansk lovgivning forsynes med pakningsmateriale på dansk og dansk indlægsseddel. For at leve op til EU-direktivets krav til sikkerhedselementer, er det nødvendigt at parallelimportørerne foretager ompakning til ny emballage med dansk mærkning og indlægsseddel, hvor parallelimportørerne ved ompakningen forsyner lægemidlerne med ny original forsegling og unik 2D stregkode, der kan sikre verifkation af pakningens ægthed inden udlevering og anvendelse.

Ligesom på EU-plan er der etableret nationale verifikationssystemer i de enkelte lande med deltagelse af alle relevante parter.  Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) blev stiftet i  2016 af Lif, IGL, FPM, Danmarks Apotekerforening, Megros samt Amgros. DMVO har til opgave at etablere, administrere og drive det nationale datalagringssystem.

FPM er medlem af DMVO’s bestyrelse.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name