Parallelimporteret medicin er original medicin, som er importeret til Danmark fra et andet EU-land, hvor den sælges billigere end i Danmark. Der er tale om nøjagtig den samme medicin, som den producenten selv sælger i Danmark – bare billigere.

Ved at købe og tilbyde den samme originale medicin til en billigere pris, end den sælges til i Danmark af den direkte importør, sparer både medicinbrugerne og samfundet mange penge. I 2018 udgorde besparelsen ved parallelimport af medicin 610 mio. kr.

Det er en forudsætning for, at de store besparelser kan opretholdes og udbygges, at der fastholdes nogle rammevilkår og en regulering, som tilgodeser fortsat mulighed for parallelimport af medicin i Danmark.

Salg af medicin i apotekssektoren er reguleret af 14-dages udbud, hvor lægemiddelleverandørerne i hver prisperiode konkurrerer om at levere den billigste lægemiddelpakning, som apotekerne skal tilbyde kunderne. Den virksomhed, der tilbyder laveste pris i hver periode, vinder markedet. Modellen har vist sig effektiv til at tiltrække flere leverandører og skabe prispres. Det gælder blandt andet konkurrence gennem parallelimport, hvor forbrugerne får adgang til originale lægemidler til lavere priser, end produkterne ellers udbydes til.
Resultatet er, at Danmark ligger i top i Europa, når det gælder om at opnå de billigste priser på den del af medicinmarkedet i primærsektoren, som er udsat for konkurrence.

Reguleringen af lægemiddelmarkedet og reguleringen af medicinpriser er – og skal være – under løbende overvågning for at sikre, at systemet fungerer så effektivt som muligt og sikrer opfyldelsen af målene om lave medicinpriser og høj forsyningssikkerhed. Den nuværende regulering i apotekssektoren har vist sig meget velegnet til både at fremme en effektiv konkurrence med lave priser og stor forsyningssikkerhed på den apoteksforbeholdte medicin. Derfor advarer FPM mod indgreb eller hurtige løsninger, der kan risikere at begrænse konkurrencen og udbuddet i markedet, og stik i mod hensigten risikere at betyde højere medicinpriser og lavere forsyningssikkerhed.

Det er samtidig afgørende, at samarbejdet med de ansvarlige myndigheder, herunder navnlig Lægemiddelstyrelsen, fungerer smidigt og effektivt, og at sagsbehandlingen understøtter en effektiv og lige adgang til markedet for parallelimportører.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name