Den samlede besparelse ved parallelimport af medicin i 2018 udgjorde 610 mio. kr. opgjort i apotekernes indkøbspris (AIP). Det svarer til 3 pct. af de samlede udgifter til medicin i Danmark. Besparelsen på et parallelimporteret produkt er i gennemsnit 17 pct.

 

De fleste besparelser opstår i primærsektoren, hvor de beløber sig til 545 mio. kr., og hvor parallelimportørerne har en markedsandel på 26 pct.

 

I hospitalssesktoren, hvor parallelimportørernes markedsandel af 7 pct., er de tilsvarende besparelser på 65 mio. kr.

 

Parallelimport af medicin giver anledning til både direkte og indirekte besparelser. Den direkte besparelse udgjorde i 2018 234 mio. kr., hvilket er udtryk for prisforskellen mellem de billigste parallelimportører og originalproducenterne. Den indirekte besparelse udgjorde 376 mio. kr., hvilket er udtryk for forskellem mellem originalproducenternes priser under monopol og observerede prisesr ved konkurrence fra parallelimportører. Det vil sige, at selve tilstedeværelsen af parallelimportører tilskynder originalproducenterne til lavere priser.

 

Hvis parallelimportørernes markedsandel og gennemsnitlige besparelse i hosptalssektoren var den samme som i primærsektoren, eksempelvis hvis myndighederne besluttede at fastsætte tilsvarende rammevilkår som i primærsektoren, er der et potentiale for at opnå en yderligere besparelse i hospitalssektoren på 768 mio. kr.

 

Kilde: Copenhagen Economics 2019

Spørgsmål? Kommentar?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name